Schrijvers 

Was een Nederlandse journalist en auteur. Hij was tot 1992 hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant.

Hij stond bekend als kenner van Drenthe, de nestor van de Drentse journalistiek en als publicist. Huizing werd geboren in Zuidwolde. Hij groeide op in de oorlog, wat hij zelf "geen ideale situatie om je als schrijver te ontplooien" noemt. Hij wilde sterrenkunde studeren, maar geld was er niet. Als oudste van twaalf kinderen in een boerengezin moest hij zo gauw mogelijk meehelpen om de kost te verdienen. In 1947 maakte hij een voettocht van Zuidwolde naar Rome. De Hoogeveensche Courant publiceerde zijn artikelen over die reis die hij voortijdig moest afbreken omdat zijn spullen gestolen waren.

Na verschillende baantjes ging Huizing in 1949 werken voor de Hoogeveensche Courant. Hier werd hij uiteindelijk hoofdredacteur en zou dit blijven tot zijn pensionering in 1992. Daarnaast werkte hij ook mee aan de regionale omroep, eerst de voormalige RONO, later Radio Noord en Radio Drenthe.
Op vrijdag 5 mei 1989 verscheen ter ere van zijn 40-jarig (hoofd)redacteurschap van de Hoogeveensche Courant een speciale editie van deze krant: de Huizinger Courant. Het behoud van de Drentse identiteit heeft altijd een grote rol gespeeld in Huizings leven. Meerdere malen is zijn liefde voor streektaal en streekcultuur tot uiting gekomen in talloze journalistieke publicaties en boeken. In november 1988 versloeg hij voor de veertigste keer de begrotingsvergadering van de gemeente Hoogeveen. Dat leverde hem de erepenning van de gemeente Hoogeveen op. Op 30 april 1989 werd Huizing benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
In 1992 droeg hij het hoofdredacteurschap na 26 jaar over aan Jan Koers.  Op 22 november 1994 kreeg hij de Culturele prijs van Drenthe en in 2003 werd hij uitgeroepen tot Hoogevener van het Jaar. In 2004 werd Huizing benoemd tot erelid van de Historische Kring Hoogeveen.
Hij nam zitting in diverse secties van het Drents Genootschap, waaronder historie en literatuur. Hij is tien jaar lid geweest van de adviescommissie voor het uitreiken van de Culturele Prijs van Drenthe. Ook was hij tien jaar voorzitter van de Vereniging Herdenking Slag bij Ane. Vanaf 1973 was hij 25 jaar coördinator van de gespreksgroep Zuidwolde van het Drents Woordenboek. Voorts was hij lid van de Drentse Schrieverskring . Hij was vele jaren lid van straatnamen-adviescommissie van de gemeente Hoogeveen en de programmaraad van RTV Drenthe.
Na zijn pensionering runde Huizing de redacties van kerkbladen in Assen en Hoogeveen. Hij publiceerde in het Dagblad van het Noorden, Meppeler Courant, Reformatorisch Dagblad en de Hoogeveensche Courant. Hij verzorgde tegen de 700 lezingen over lokale en regionale historie en andere onderwerpen. Huizing overleed in maart 2013 in het Bethesda ziekenhuis in zijn woonplaats Hoogeveen.

1978 - Mensen in Drenthe.
1980 - Volksverhalen uit Drenthe (samen met prof. dr. H. J. Prakke, Jan Poortman, Roel Reijntjes en drs. H. Hadderingh).
1985 - Medewerking aan 'Stoelendaans' (Drents Boekenweekgeschenk).
1990 - Hoogeveners en anderen (Terugblik op veertig jaar schrijverij).
1991 - Medewerking aan 'Eldersloo' (Drentse schrievers an de reize).
2004 - Medewerking aan bundel 'Als een god in Drenthe'.

Media

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11217 #011213204254