Schrijvers 

Roelof (Roelf) Klunder is geboren te Zuidwolde.

Hij volgde de opleiding  tot onderwijzer  en begon zijn onderwijsloopbaan aan de gereformeerde school in Kerkenbosch. Verliet na enige jaren Drenthe en werd ulo-leraar in Vriezeveen en Waddinxveen, Uiteindelijk vestigde hij zich in Breda, waar hij overleed. Voor 1945 schreef hij onder het pseudoniem  “Erk”  de Cursiefjesin het landelijk schoolblad De Vacature. Na 1945 publiceerde hij proza en poëzie in het Drentstalig tijdschrift Oeze Volk. In Klunders gedichten overheerst het heimwee naar Drenthe en de weemoed om de vergankelijkheid van de jeugd. “Roelf Klunder zien gedichten bint fijntjes om ’t maor even te zeggen. En zo Dreins as de klompen van Bartje”, aldus de redactie van Oenze Volk. Klunders gedichten hebben een vast vorm; vooral het kwatrijn wordt veelvuldig gebruikt. Interessant is zijn vertaling van een ballade van François Villon (1431-1463): Ballade van de kleine dingen. (‘Je connais tout, fors que moi-même’) . 

Bibliografie

1986 Zoer en zute ( het Drentse Boek)

Klunders werk verscheen in diverse bloemlezingen zoals: Drentse Schrieversalmenak (1975), Mandielig (1983), Midwinter in de olde landschap (1984) en Kersttied (2002).

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11217 #011213204254