Schrijvers 

Missie

 

 

Digitaalkamerdewolden is een initiatief van Titus Kok, Henk Tissing, Hermien Haar en Albert Haar.
Henk Tissing is voorzitter van de Stichting Reco Zuidwolde en voortdurend bezig met nieuwe initiatieven op cultureel gebied in de gemeente De Wolden. Titus Kok was welzijnswerker bij Stichting Welzijn De Wolden en als zodanig betrokken bij tal van in initiatieven in De Wolden.
Hermien Haar is werkzaam bij het Huus van de Taol in Beilen en betrokken bij de uitgave van Drentse boeken.
En Albert Haar werkt als freelance producent van culturele projecten.

Met z'n vieren hebben ze het initiatief genomen om de schrijvers die in De Wolden geboren of gewerkt hebben overzichtelijk in kaart te brengen. Uitgangspunt is dat schrijvers gepubliceerd moeten hebben bij een erkende uitgever en dat ze tijdens hun verblijf in De Wolden gepubliceerd moeten hebben.

De Wolden is de samengestelde gemeente van de voormalige gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde. Met deze website willen de makers de belangstelling voor en de toegankelijkheid van het werk van schrijvers uit de eigen gemeente vergroten. Ze staan open voor opmerkingen die ze graag verwerken in deze website.

De informatie op deze website is ontleend aan het boek Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld. Geschiedenis van de Drentse literatuur 1945-2014 door dr. H. Nijkeuter (uitgave stichting Het Drentse Boek, november 2015).


 

De wolden2

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11217 #011213204254