Schrijvers 

Werd op 12 februari 1852 in de Wijk geboren.

Als enige zoon, werd van Hendrik verwacht dat hij het landbouwbedrijf van zijn vader zou voortzetten. Maar daar voelde hij niet voor, hij ging liever werken in de smederij. In zijn vrije tijd, vooral ’s winters, ontwikkelende hij zich verder.Hij werd lid van de plaatselijk rederijkerskamer De Bloem, waarvoor hij toneel speelde en voordrachten hiel. Daar ontstond het plan om zelf literaire teksten te schrijven. De publicaties van J.M. Schiphorst, G. Broekhuizen en H. Tillema waren zijn voorbeelden.Zijn eerste resultaat Komt buiten! werd in het jaarboekje van 1875 opgenomen. Daarna verscheen zijn eerste bundel Lentespruitjes.

Inmiddels was hij aan een loopbaan in het onderwijs begonnen, waaraan een tweejarige opleiding aan de Normaalschool voorafgegaan was. In 1875 werd hij hulponderwijzer in Meppel en in 1877 onderwijzer in Arnhem. Een jaar later was hij in het bezit van de hoofdakte en de middelbare akte aardrijkskunde en werd hij leraar in Harlingen, waar hij in korte tijd nog een aantal Mo-akten behaalde. Na een korte periode bij het middelbaar onderwijs in Rotterdam vertrok hij in 1884 naar het buitenland om verder te studeren. In september 1885 promoveerde hij aan de Universiteit van Straatsburg op het proefschrift Wind- und Meeresströmungen um Gebied der kleinen Suna-Inseln. De jonge doctor vestigde zich daarna in Amsterdam en raakte betrokken bij de kring rond het tijdschrift De Nieuwe gids. In 1887 trouwde hij met Aleida Lubberink, een meisje uit de Wijk. In 1901 werd hij privaatdocent aan de Leidse universiteit en in 1918 volgde de benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Ook is hij lector aan de Handelshogeschool in Rotterdam geweest en heeft hij prinses Wilhelmina les in aardrijkskunde gegeven. Op latere leeftijd ging Blink weer gedichten schrijven.Hendrik Blink overleed na een kortstondige ziekte op 26 december 1931 in Den Haag. Hij werd begraven op het kerkhof van IJhorst bij De Wijk.

Bibliografie:

1875   Gedicht Komt buiten in het Jaarboekje voor 1875;

1875   Bundel Lentespruitjes;

1881:  Gedicht De landverhuizers

1885:  Proefschrift Wind- und Meeresströmungen um Gebied der kleinen Sunda Inseln

            Diverse publicaties in De Nieuwe Gids

            Redacteur tijdschrift Vragen van den dag

1902   Drenthe in ’t Verleden en Heden.

1930   Het oude Drenthe en de Drenthen

1931   Autobiografie Dr. H.Blink 12 februari 1852-12 februari 1932. Een tijds- en levensbeeld

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11217 #011213204254